Avrupa Masajın İyileştirme Gücünü Fark Etti

Masaj Uygulamaları Roma’ya Geldi (Günümüzden Yaklaşık 200 ve 100 Yıl Önce)

Doğu ülkelerine nazaran avrupa ülkelerine geç ulaşan masaj uygulamaları yaklaşık olarak iki yüz yıl önce bir doktor olan Galen; farklı türdeki fiziksel sakatlanmayı ve hastalığı tedavi etmek için masaj uygulamalarını kullanmaya başlamıştır. Doktor Galen, sağlıklı bir vücudun sırrının egzersiz, sağlıklı beslenme, dinlenme ve masaj uygulamaları olduğuna inanıyordu.

Bu dönem içerisin de genel de zengin insanlar kişisel doktorları tarafından evde masaj tedavisi alırken, birçok Romalı, bu hizmeti umumi hamamlardaki doktorlardan alıyordu. Masaj Tedavisi alan insanlar önce banyo yapar, daha sonra sirkülasyonu geliştirmesi ve eklemleri rahatlatması için masaj terapisi uygulatırlar dı. Masaj uygulamaları genellikle cilde faydalı aromatik yağlar ile yapılırdı.

Ve Avrupa Masajın İyileştirme Gücünü Fark Etti (17. ve 19. yy)

medikal masaj

1600’lü yıllarda Batı’da masaj uygulamalarının popülaritesi azalmaya başladı. Medikal teknolojideki yenilikler, modern tedavilerin temellerini değiştirdi. Manual tedavi metotları gözden düşmeye başladı. Ancak sonradan yapılan medikal araştırmalar ile masaj uygulamalarının etkili sonuçları gözlemlenmiş ve tıbben de yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

1600 ve 1800 yılları arasında birçok doktor ve bilim insanı masaj uygulamalarının yararlarını gözlemlemeye devam ediyorlar dı. Batı teknikleri, 19. yüz yıla kadar çeşitli gelişmeler gösterdi.

1800’lerin başlarında, İsveçli doktor Per Henrik Lingİsveç Jimnastik Hareket Sistemi‘ni ( Swedish Gymnastic System )’ini geliştirdi. Bu sistem medikal jimnastik ve psikoloji ile masaj uygulamalarının birleştirilmiş halidir. Bu teknik çekme, baskı uygulama, sıkıştırma ve vurma teknikleri kullanarak bazı fiziksel rahatsızlıkları tedavi etmek için geliştirildi.

Leave a Reply