Aromatik yağlar ve masaj uygulamalarının etkileri

Masaj uygulamaları, yüzyıllardan beri kullanılan en temel tedavi yöntemlerinden biridir. Masaj Terapilerinin Ana Elamanı Olan Yani Dokunma sanatı, günümüze gelene kadar gerek klinik, gerekse akademik açıdan bu alana önderlik eden çeşitli ekollerin temsilcileri tarafından geliştirilip sistematize edilerek günümüze kadar geliştirilerek uyarlanmış, manuel tedavi yöntemleri arasında vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Son yıllarda ise, sağlık çalışanları tarafından masaj uygulamalarının klinikte kullanımına daha fazla ilgi duymaya başlamış ve literatürde kanıta dayalı çalışma sonuçları daha sık yer almaya başlamıştır. Masaj uygulamaları ile uğraşan kişilerin, bu sanatı etkin olarak kullanabilmeleri, insan vücudunun anatomi, fizyoloji ve patofizyolojisini bilmeleri ile mümkündür. Bir başka deyişle, masaj terapileri deneyimsiz kişilerin elinde, mevcut tedavi potansiyelini açığa çıkarmada yetersiz kalacak bir değerdir. Masaj uygulamaları yalnızca ellerle uygulanan mekanik bir işlem değildir. Masaj uygulamaları ile klinikte spesifik tedavi sonuçlarının elde edilebilmesi için yöntemin, bu alanda eğitim görerek yüksek düzeyde kognitif ve psikomotor beceriler edinmiş olan kişilerce uygulanması gerekir. Eğitimli kişiler tarafından, doğru tekniklerin kullanımı, masaj uygulamalarının, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sporcu sağlığı, psikiyatri, onkoloji, nörolojik rehabilitasyon gibi bir çok alanda sağlam bir yer edinmesini sağlamıştır. Günümüze kadar sürekli olarak gelişen masaj uygulamaları kullanılan aromatik yağlar ile daha da etkili hale gelerek fiziki ve psikolojik etkileri sayesinde normal yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Doğru bir masaj salunu veya spa merkezlerinde uygulanan terapiler sayesinde rahatsızlık duyulan bölgeler de hızlı bir iyileşme süreci başladığı bilimsel olarak ta kanıtlanmıştır…

Leave a Reply