MASAJ UYGULAMALARININ METABOLİZMAMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

avrupa yakası,anadolu yakası,istanbul masöz,google masaj,facebook masaj,yahoo masaj-twitter masaj, fransız masaj salonu , amerika masaj, pendik masaj salonu

Masaj uygulamalarının vücudumuza bir çok olumlu etkisi mevcuttur, vücut örtüsündeki sinir uçlarının uyarılması ve bu uyarıların sinirler aracılığıyla tüm vücuda yayılması ile oluşur. Masaj uygulaması yapılan kişide genel bir gevşeme olur ve kendisini dinlenmiş hisseder.

KAN DOLAŞIMINA ETKİLERİ :

Masaj yoluyla venöz dolaşım hızlandırılabilir. Bunun sonucunda indirekt bir etki söz konusudur. Masaj uygulamasından önce görülmeyen kapiller damarların masaj uygulamasından sonra genişleyerek görünür hale gelmesi bu etkiyi ortaya çıkarmaktadır.

Sonuç olarak masajın yüzeysel kan akımını arttırdığını, derin dokularda daha az etkili olduğunu, kırmızı kan sayısında ve hemoglobinde geçici bir artışa neden olduğu açık bir şekilde görülebiliyor. Bu sayede dokuların beslenmesinin hızlandığını ve yorgunluk sonucunda biriken metabolizma artıklarının atılmasının kolaylaştığı kanıtlanmış bir gerçektir.

KAS ÜZERİNE ETKİLERİ:

Masaj uygulamaları diğer doku ve sistemler üzerindeki etkileri kadar kas üzerine etkili değildir. Adale beslenmesinde direkt etkisi vardır. Adale kuvvetinin artmasında bir etkisi yoktur. Sonuç olarak, masaj uygulamasının daha çok kaslara bir gevşeme vereceğidir. Ayrıca dinlenmeyi daha kolay ve çabuklaştırdığını söylemek gerekir.

MASAJ UYGULAMALARININ METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ :

Metabolik olarak kaslar, normal aktivite içinde kimyasal dengeyi muhafaza ederler. Aşırı aktivite besleyici maddelerin içeri akımı için yeterli gevşeme zamanı sağlayamayarak bu dengeyi bozabilir. Dolayısıyla toksik maddeler büyük bir hızla çoğalır ve kaslar asitle yüklenir.

Masaj yoluyla aşırı aktiviteyi takiben toksik maddelerin venöz dönüşü içine geri gidişi hızlandırabilir. Genellikle aşırı aktiviteyi takiben ortaya çıkabilecek sakatlıklar bu aktiviteden önce yapılacak bir masaj uygulamasıyla önlenebilir

Metabolik olarak bilhassa karın bölgesi masajından sonra idrarda bir artma olduğu görülmektedir. Kanın asit baz dengesinde bir değişme olmaz. Nabız hızı veya kan basıncı üzerinde dolaylı olarak bir etki meydana getirmektedir. Şişmanlık veya zayıflama üzerinde fazla bir etkisi yoktur. Ancak saunalarda buhar banyoları ile birlikte masaj uygulaması yapıldığında bir miktar etkili olduğu söylenebilir.

MASAJ UYGULAMALARININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ :

Fertlerin çoğu patolojik veya fiziksel yetersizlik mevcut olmadığı zaman bile yumuşak bir masaj uygulamasının teskin edici ve dinlendirici etkilerinden hoşlanırlar. Terapistin müşterisine karşı gösterdiği ilgi masaj uygulamasından beklenen fiziki duygu ile birleşince kişi daha çok mutlu olur. Ruhsal gerginlikleri teskin edici bir rol oynar.

Leave a Reply